Help Center. Vi står klar til at hjælpe

Exportera löneunderlag till Crona lön 🇸🇪

Følg

Det finns två sätt att importera lön till Crona lön. Vi rekommenderar att man använder tidkoder i så stor utsträckning som möjligt. Guiden nedan beskriver hur man ställer in en import med hjälp av tidkoder. Om det inte fungerar för dig att importera tidkoder i Crona, kontakta vår support så hjälper vi dig att importera med hjälp av lönearter istället.

Följ dessa anvisningar för att förbereda en lönekörning mot Crona lön

 

1. Aktivera löneformat "Fortnox" 

Börja med aktivera Fortnox från våran integrations sida i Inställningar > Integrationer > Översikt

 

2. Ställ in anställningsnummer och tidkoder i Planday, dessa ska stämma överens mot Crona löns register

A) Ställ in anställningsnummer:

Planday > HR > Anställda > Redigera den anställde > Anställningsnummer

Anst_nr.png

B) Ställ in tidkoder:

Här nedan listas de vanligaste tidkoderna och vart i Planday de ska ställas in:

Gå till: Planday > Inställningar > Lön > Allmänt > Lönearter > Arbetade timmar

Och lägg in löneart för arbetade timmar (timlön): ARB

L_neinst_llningar.png

Vi ska också ställa in så att den fastanställdes arbetade timmar exporteras med tidkod TID

Dessa måste göras för varje månadsavlönad och varje personalgrupp de är kopplad till,

Gå till: Medarbetare > Anställda > redigera den anställde > fliken Grupper & Timlön

Här ska du sedan fylla i löneart "TID" och giltigt från datum (tänk föregående månad om du vill ta ut underlag för föregående månad) 

Personalgrupper.png

Oftast ligger den månadsavlönade medarbetaren på ett schema i Crona lön och då är det viktigt att vi inte exporterar ordinarie arbetad tid, detta kan annars resultera i dubbla timmar i kalendariumet.

Vi kan nämligen exkludera/ignorera registreringskoden "TID" ifrån Fortnox filen, för att göra detta gå in under Planday > Inställningar > Lön > Utskrifter > Ignorera lönearter > Upprätta 

Här har vi lagt in "TID" vilket innebär att ingen ordinarie arbetstid för månadsavlönade exporteras till Crona lön.

Ignorera_l_nearter.png

Gå till: Planday > Inställningar > Schema > Arbetspasstyper och lägg in tidkod för de olika passtyperna:

Sjukdag KARENS + Sjukdag 2-14: SJK

VAB (Vård av barn): VAB

Föräldraledig: FPE 

Tjänstledig: TJL 

Semester: SEM

Kompledig: KOM 

Permission: PEM 

Pappaledig: PAP

passtyper.png

Gå till: Planday > Inställningar > Lön > Lönetillägg Och lägg in tidkod för OB tilläggen:

OB 1: OB1

OB 2: OB2

OB 3: OB3

OB 4: OB4

OB 5: OB5

OB_till_gg.png

Kostavdrag och kostförmån

Gå till: Planday > Inställningar > Lön > Kostförmån och Kostavdrag - och lägg in lönearterna:

Kostavdrag: 322

Kostförmån: 32

Nedan finner ni två skärmdumpar som visar hur Kostavdraget och Kostförmånen ska vara uppsatt:

Kostavdrag.png

Kostf_rm_n.png

 

Används resultatenheter?

I Crona lön kan man ställa in resultatenheter för att fördela timmarna/lönen på en eller flera resultatenheter eller projekt.
Vi har en möjlighet att ställa in avdelningsnummer på avdelningarna i Planday som då ska motsvara resultatenheterna i Crona lön, d.v.s alla pass som görs i en avdelning/schema registreras till en resultatenhet.
Detta kan ställas in under Planday > Medarbetare/HR > Avdelningar
Redigera avdelningen och klicka på fliken Utökad info och skriv in numret för din resultatenhet som avdelningsnummer.

ljh.png

3. Ställ in Crona lön för import

Gå till Crona lön > Import > försystem och skapa en ny. Skriv en benämning, välj en mapp som filen ska hämtas från (det kan vara en god idé att skapa en ny fil, då filen hämtas automatiskt) och välj importformat ”PAXml”. Klicka OK. 

 ses.png

 

4. Gör lönekörningen i Crona lön

Börja med att göra en testimport av en anställd för att se om det fungerar, det är enklare att felsöka om något problem uppstår än om vi skulle importera 30 medarbetare på en och samma gång. Följ dessa instruktioner:

Ta ut lönefilen i Planday för en timanställd medarbetare Planday > Lön > Exportera lön välj datum, vilka medarbetare och format ”Fortnox”

Se till att ladda ner Fortnox filen + PDF rapporten som du kan använda som underlag för att se att allting kommit in korrekt i Fortnox.

Gå till Crona lön och Lön > Importera löneunderlag - Välj Fortnox filen som du tagit ut från Planday och gå vidare, om importen lyckas får du ett meddelande ”Importen lyckades”, är det något som inte stämmer får vi ett ”Importen misslyckades” följt av en felbeskrivning, det kan vara t.ex. anställningsnummer som inte stämmer överens, eller registreringskoder...

Om allt gick fint, kontrollera att någon data har registrerats på den anställde under kalendariumet.

Om denna lönekörning var ett test så ska vi radera datan inför nästa gång, gör det genom att klicka in på kalendariumet och ta bort posterna som har registrerats på dagarna.

Exportera_l_n.png

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.