Support Center. Vi står klar til at hjælpe

Hvordan redigerer jeg en medarbejder?

Følg

Du kan altid redigere eksisterende medarbejder og gensende deres login informationer, tilføje dem i nye eller andre grupper eller afdelinger, se vagter, osv.

Vælg HR > Medarbejdere

Og vælg - eller søg på navnet på – den medarbejder, du ønsker at redigere og klik på redigér-blyanten i højre side.

Den første fane viser medarbejderens detaljer

Information: Ret eller udvid de eksisterende oplysninger. CPR nummeret skal indtastes korrekt før lønnen køres korrekt.

Adresse osv. Sørg for at sætte flueben i ’Synlig kontaktinfo’, hvis du vil dele kontaktoplysningerne med de øvrige medarbejdere. Under Indstillinger kan du bestemme hvor mange af oplysningerne, der skal være synlige.

Lønnummer. For at kunne køre lønnen korrekt skal lønnummeret svare til det nummer, som bruges i jeres lønsystem.

Kontonummer. Denne skal udfyldes for at lønnen udbetales til den korrekte konto.

Timer /måned. Indtast det aftalte antal arbejdstimer på en måned. Er medarbejderen månedslønnet, vil det tal i Danmark som regel være 160,33.

Husk at klikke ’Gem’, når du er færdig med at redigere.

 

Du kan også printe kontrakter til medarbejderne ved hjælp af funktionen i menuen til venstre. Klik bare på ’Opret kontrakt’ og lad systemet generere kontrakten til den valgte medarbejder. Læs mere om kontraktskabeloner her.

 

Grupper & timesatser

Hvis medarbejderen skal fjernes fra eller lægges til en afdeling eller gruppe, er det her, du skal gøre det.

For at skifte afdeling skal du fjerne markeringen ved den afdeling, medarbejderen skal fjernes fra og i stedet markere den nye afdeling. Afslut ved at klikke på ’gem’.

Rediger personalegruppe: Klik på det lille redigér-ikon i højre side for at ændre i forhold til personalegrupper og i timesatser.

 

Dokumenter/ Noter

Saml informationer og noter om hver medarbejder på ét sted! Du kan vælge om noterne skal være synlige for medarbejderen eller ej.

 

Vagter

Få et overblik over medarbejderens vagter.

Begræns perioden til et bestemt datointerval (for eksempel svarende til lønperioden) ved at klikke på ’Vis periode’. Har du behov for at se historikken for en vagt, kan du klikke på den lille blå pil til venstre.

 

Lønsedler

Alle importerede lønsedler vil være tilgængelige her.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.