Support Center. Vi står klar til at hjælpe

Kan I hjælpe mig med at lave løntillæg?

Følg

Vælg Indstillinger > Løn > Løntillæg for at bestemme hvornår dine medarbejdere skal betales ekstra eller opspare tid på deres flexkonto.

Opret løntillæg – Normalt tillæg: Når du har brug for at basere et tillæg på hver enkelt vagt, fx lægge en procentdel oveni medarbejderens timesats i forbindelse med overarbejde, eller lægge en time til medarbejderens flexkonto for hver time, han/hun arbejder længere end 8 timer.

Giv dit løntillæg en sigende titel og en kort beskrivelse.

Timesats: Indtast timesatsen for tillægget. Du kan oplyse det i form af et beløb eller en procent – eller som % overtid, hvis overskuddet skal sættes ind på flexkontoen.

Starttype: Vælg om tillægget skal reguleres efter et start- og et sluttidspunkt eller efter en given vagtlængde. Varigheden bestemmer hvor længe tillægget skal vare i minutter.

Eksempel: Hvis du vil tildele folk, der arbejder mere end 8 timer pr. vagt med overtid: Starttype skal være ”ift. vagtstart” og gælde efter 480 minutter. Sæt varigheden til 120 minutter, hvis et andet tillæg skal træde i kraft efter 10 timer, eller sæt varigheden til 1200 minutter, hvis tillægget skal vare uendeligt.

 

Lønart: Indtast den korrekte lønart, som du kan få ved henvendelse til leverandøren af dit lønsystem.

Ugedage: Vælg hvilke ugedage, tillægget skal gælde.

Dage fra helligdagskalender: Vælg den helligdagskalender, der skal gælde, om nogen og kontrollér, at helligdagskalenderen er opdateret og gyldig
Hvis tillægget ikke påvirkes af helligdage, kan du lade den stå tom. (benyttes stort set kun ved oprettelse af helligdagstillæg)

Personalegrupper og Medarbejdertyper: Vælg hvem dette tillæg betales til.

Pauser modregnes: Ved at markere denne mulighed fratrækkes pauser ikke i den periode, som tillægget beregnes for.

Påvirker månedslønnede: Ved at markere denne indstilling kommer tillægget også månedslønnede til gode.

Tvungen udbetaling: Tillægget udbetales altid, selv hvis der er flere tillæg i samme periode som en bestemt vagt. Ved at fjerne markeringen her udbetales kun det højeste af de gældende løntillæg.

Tillad over midnat: Hvis vagten fortsætter over midnat, tilføjes tillægget automatisk, selvom dele af vagten ikke har fundet sted på en af de valgte ugedag.

 

Opret løntillægget ved at klikke på ’Gem’.

 

Løntillæg per vagt

Hvis en personalegruppe skal have tillæg for en hel vagt og ikke per time, kan du vælge Normalt tillæg og lade starttypen være ift. vagtstart. Ved at lade tillægget gælde i 1 time, kan du indtaste vagttillægget i beløbsfeltet.

Alternativet er at oprette et manuelt løntillæg og tildele det til hver vagt og medarbejder, hvor det er relevant (se nedenfor).

 

Ugebaseret tillæg

Dette tillæg beregnes først, når ugen er slut og du ved om en medarbejder er berettiget til tillægget eller ej.

   

Titel: Giv tillægget et sigende navn, fx hvis det betales for alt ud over en 37 timers arbejdsuge.

Timesats: Det kunne være 10 kr. pr. time ud over de første 37 timer dvs. at en medarbejder, der har arbejdet 39 timer får 2x 10 kr. oven i den normale løn.

Udbetalingsperiode – klokkeslæt: Du kan begrænse tillægget, så det kun udbetales for visse periode, dvs. at de timer, som medarbejderen har arbejdet over skal ligge i tidsrummet fra 16 til 20.

Udbetalingsperiode – fra: Kunne fastsættes til 37 timer, så en medarbejder skal have været på arbejde i 37 timer på en uge, før tillægget træder i kraft.

Resten konfigureres på samme måde som normale tillæg.

Afslut ved at gemme.

 

Dagsbaseret tillæg: Anvendes hvis dine medarbejdere jævnligt tager flere vagter på en dag. Vagterne lægges sammen og tillægget udregnes på dagens samlede vagter. Opret tillægget på sammen måde som ugebaserede tillæg.

 

Anciennitetstillæg: Oprettes, hvis medarbejdere skal have en jubilæumsbonus.

Startdato: Indtast dags dato eller en dato i fortiden, hvis tillægget skal gælde for medarbejdere, som har været ansat længere og som også skal nyde godt af tillægget.

Løn: Indtast tillægget i procent eller i beløb. Hvis du ønsker, at udbetalingstilstanden skal være på timebasis, er det timelønnen, du her skal indtaste.

Udbetalingstilstand: Timebasis (et fast tillæg per time), månedligt (et fast tillæg hver måned), halvmånedligt (et fast tillæg hver 14. dag for medarbejdere der betales hver anden uge), dagligt (et fast tillæg pr. dag).

Krævet ansættelsesperiode: Indtaster du 365, vil tillægget komme til udbetaling, når han/hun har været ansat i 365 dage.

Begræns tillægget, så det kun gælder for bestemte medarbejdertyper eller personalegrupper.

 

Personligt tillæg: Tildeles specifikt til bestemte medarbejdere.

Indtast det beløb, som medarbejderen skal have ekstra hver måned, samt en lønart.

Gem tillægget og klik på det lille person-ikon yderst til højre for at give tillægget til en bestemt medarbejder.

Du kan tidsbegrænse tillægget med en start- og slutdato, og sætter du flueben i ”individuel sats” kan du overskrive den foreslåede bonus og give medarbejderen et unikt tillæg.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.