Support Center. Vi står klar til at hjælpe

Hvor kan jeg registrere vores ugentlige budget?

Følg

Vælg Indstillinger > Rapporter > Omsætning og vælg fanebladet Ugebudget.

Bemærk, at budgetterne for hhv. uger og måneder skal oprettes separat. Ugebudgettet bruges til Rapporter > Omsætning under fanerne Pr. uge og Pr. dag.

Indtast den budgetterede omsætning for ugen i den første tilgængelige kolonne og den budgetterede lønprocent i den næste kolonne, Lønprocent.

Brug de grønne pile til at kopiere værdien til de følgende rækker.

 

Procentvis lønomkostning fordelt på ugedage: Du vil muligvis acceptere en lidt højere lønprocent om tirsdagen end om fredagen, da omsætningen set i forhold til personale er lidt højere om fredagen.

Lønudgifter uden for vagtplanen: I denne kolonne kan du tilføje personalerelaterede udgifter, som du måtte have, men som ikke allerede er afspejlet i vagterne på vagtplanen. Disse oplysninger vises i en separat kolonne i rapporten.

Ønsker du at lægge en fast procentsats til de rå lønudgifter både i rapporterne og på vagtplanen, fx for at afspejle ekstra personaleomkostninger til uniformer eller ferie, kan du sætte en Tillægsprocent op.

Du er velkommen til at skrive kommentarer eller noter til dit budget.

 

Afslut ved at klikke på ’Gem’ nederst.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.