Support Center. Vi står klar til at hjælpe

Hvor indtaster jeg vores månedlige budget?

Følg

Vælg Indstillinger > Rapporter > Omsætning og vælg fanebladet Månedsbudget.

Vær opmærksom på, at de tal, du indtaster her, kun er er synlige i fanebladet ’Per måned’ under Rapporter > Omsætning.

Indtast den budgetterede omsætning for måneden i den første tilgængelige kolonne og den budgetterede lønprocent i næste kolonne, Lønprocent.

Brug de grønne pile til at kopiere en værdi til de næstfølgende rækker.

 

Lønudgifter uden for vagtplanen: I denne kolonne kan du tilføje personalerelaterede udgifter, som du måtte have, men som ikke allerede er afspejlet i vagterne på vagtplanen. Disse oplysninger vises i en separat kolonne i rapporten.

Ønsker du at lægge en fast procentsats til de rå lønudgifter både i rapporterne og på vagtplanen, fx for at afspejle de ekstra personaleomkostninger til uniformer eller ferie, kan du sætte en Tillægsprocent op.

Du er velkommen til at skrive kommentarer eller noter til dit budget.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.