Support Center. Vi står klar til at hjælpe

Kan jeg godkende stempeltider for en hel uge ad gangen?

Følg

Vælg Vagtplan > Stempelur > Ugevisning

 

Personalegruppe: Du kan kun ændre gruppe, hvis den pågældende medarbejder hører til i flere personalegrupper.

Timeseddelstype: Alle vagter står som ’Normal’, medmindre du ændrer det i dropdown listen. Hvis der er opsat regler for afvigelser, kan timesedlen blive delt.

Vagtplantid: De planlagte tidspunkter for vagten, så du kan se evt. afvigelser.

Stempeltid: Medarbejderens faktiske arbejdstider, dvs. tidspunkterne for hvornår medarbejderen stemplede ind og ud.

Start: Her kan du se det tidspunkt, som systemet er sat op til at foreslå. Hvis der er lavet afrundingsregler eller regler for afvigelser, vil det foreslåede tidspunkt her være i overensstemmelse med dem.

Pause: Markeringen viser, om evt. pauser skal trækkes fra.

Kommentar: I feltet her vises evt. kommentarer, som medarbejderen måtte have skrevet ved ind- eller udstempling. Kommentaren er også synlig, hvis du ser under ’Vis yderligere oplysninger’ og på timesedlen som et lille info-ikon på vagtplanen.

 

Eksportere stempeltider

Du kan printe en rapport over ugens - eller dagens - stempeltider for en afdeling ad gangen. Vælg Vagtplan > Stempelur > Ugevisning og klik på det lille printerikon øverst og vælg enten .pdf eller som regneark (Excel).

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.