Help Center. Vi står klar til at hjælpe

Hvor kan jeg uploade vores kontrakt?

Følg

Vælg Indstillinger > HR > Kontraktopsætning > Medarbejderkontrakter og klik på 'Opret'.

Giv skabelonen et navn.

 Planday HR Opret kontrakt

Type: Vælger du 'Indsæt tekst', kan du indtaste teksten til kontrakten direkte i tekstfeltet i systemet. Med 'Importer dokument' kan du importere et eksisterende dokument med det ønskede layout.

Uanset type kan hver medarbejders oplysninger i Planday automatisk flettes ind i den personlige kontrakt, når du opretter den. Se de flettefelter, som Planday stiller til rådighed, under tekstboksen. Sørg for at skrive dem korrekt ind i kontrakten for at undgå fejl.

Logo: Vælger du at indsætte tekst, kan du importere et logo, som vil blive sat på kontrakten.

 

Du kan altid redigere kontrakten. Hvis du har indsat teksten direkte, kan du redigere den direkte i tekstboksen. Hvis du har en kontrakt som et importeret dokument, skal du downloade filen, lave dine rettelser, gemme dokumentet og lægge filen ind i systemet igen.

Rettelser slår kun igennem på alle nye kontrakter, der oprettes efter ændringen.

 

Flettefelter i Word

For at indsætte fx medarbejders navn og adresse i fremtidige kontrakter skal du åbne kontrakten i Word og kopiere et eksisterende flettefelt fra et sted i dit dokument til et andet.

Du kan også oprette et nyt flettefelt under fanebladet Indsæt > Genvejselementer ('Hurtige dele' ved siden af Tekstfelt) > Felt. Herefter skal man fra listen vælge feltnavnet ’MergeField’ og så indsætte flettefunktionens navn i ’Feltnavn’, fx ADRESSE.

Planday kontrakt indsæt flettefelt

Hvis du bruger OS på Mac, skal du vælge Insert > Field og derefter vælge MergeField på listen. I tekstfeltet tilføjes flettefunktionens navn efter MERGEFIELD, fx ’MERGEFIELD ADRESSE’.

Når du højreklikker på det nye objekt og vælger "Feltkoder til/fra", kan du omdøbe feltet som du ønsker, før du opdaterer feltet (højreklik på feltet og vælg 'Opdatér felt'). Til flettefelter i Word behøver du ikke < > omkring flettefelterne fra listen.

Planday kontrakt opdater flettefelt

Liste over udstedte kontrakter

Når du har printet en kontrakt til en medarbejder (under Redigér medarbejder), fremgår kontrakten på listerne under HR > Kontrakter. Vælg det relevante faneblad og filtrér oplysninger efter Afdeling, 'Kontraktstatus' m.m.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.