Help Center. Vi står klar til at hjælpe

5. Timesatser og løn

Planday indeholder nu alle oplysninger om hvem der har arbejdet hvornår og hvor længe. Hvorfor ikke nyde godt af det og eksportere det til dit lønsystem?!

Standard timesats

Du skal bare indtaste den korrekte timeløn i hver personalegruppe og det vil automatisk gælde for alle i den gruppe.

  • Klik på HR > Personalegrupper > Tilføj/Redigér medarbejdere og vælg ”rediger timesatser” for at sætte en standard timesats for hver personalegruppe. Indtast blot tallet i boksen ”Ny timesats” øverst (uden valutasymbol), markér de berørte medarbejdere og klik på ”gem” for at lade det gælde for medarbejderne i den gruppe.

Hurtig og sikker gruppe-opdatering!

Standard timesats er et forslag, som du kan bruge eller overskrive, når du opretter en ny medarbejder. Hvis en bestemt medarbejder skal have en anden timeløn, kan du tildele vedkommende en individuel timesats.

  • Klik på HR > Medarbejdere > Redigér medarbejder vælg fanebladet ”Grupper & timesatser”, hvor du kan indtaste den individuelle timesats, som overskriver standard timesatsen, som gælder i hver af de grupper, som medarbejderen er tilknyttet.

Du har også mulighed for at indtaste en fast månedsløn for hver medarbejder, hvis det er relevant for dig.

Tip! Du kan sætte en dato, som timesatsen skal gælde fra. På den måde kan du redigere lønindstillingerne når som helst, uden at det påvirker vagter, hvor den tidligere timesats skal gælde.

 

Nogle gange er det nødvendigt med en helt unik timesats (eller den skal sættes til 0) for en bestemt vagt eller for en type vagter. Planday understøtter dette! Når du opretter eller redigerer en vagt, så vælg fanebladet ”Speciel timesats” for at indtaste en timeløn, som udelukkende gælder for den ene vagt.

Tip! I Planday kan du regulere lønnen på flere forskellige måder, fx med tillæg, overtid, flex m.m.

Timeseddelstyper er en måde at regulere løn på, som kan bruges til gentagne ændringer, for eksempel hvis folk under oplæring skal have lidt mindre eller når nogen melder sig syg. Du kan tilpasse timeseddelstyperne til din forretning under Indstillinger > Vagtplan > Timeseddelstyper og vælge ”Opret”.

Skriv til [email protected] for flere oplysninger om de forskellige muligheder.

 

Hold balancen

Så snart timelønningerne er registreret, kan du vælge at se dine samlede omkostninger til løn direkte på vagtplanen ved at sætte flueben i den boks (”Lønudgifter”). På den måde kan du følge med, efterhånden som du gør vagtplanen færdig.

Under Rapporter > Omsætning giver vi dig en mere detaljeret analyse og du kan tilpasse grænserne og filtrene under Indstillinger > Rapporter > Omsætning.

Skriv til [email protected] for assistance!

 

Pauser

I Planday portalen kan vi hjælpe dig med at trække den tid, der bruges på pauser, fra i lønnen, hvis medarbejderne selv skal betale for deres pauser. Du kan vælge én af to indstillinger for hver afdeling:

Med automatiske pauser kan du beslutte automatisk at trække 30 minutter til frokost, så snart en vagt er længere end 6 timer. Du kan oprette reglerne selv, men du kan ikke rette i pausen, når først vagten er færdig.

Med manuelle pauser kan du planlægge pausen for hver vagt, fx holder tjenere, der arbejder lørdag mellem 15 og 23, pause fra kl. 16.30 til 17. Med manuelle pauser har du også mulighed for at aktivere individuel registrering af den faktiske tid brugt på pauser ved hjælp af Stempeluret.

  • Klik på HR > Afdelinger og vælg ”redigér afdeling” (blyanten) for at rette håndteringen af pauser. For at bestemme hvornår og hvor længe dine medarbejdere i hver gruppe skal holde pause skal du klikke på Indstillinger > Vagtplan > Pauser.

Skriv til [email protected], hvis du har brug for hjælp til at beslutte hvilken løsning, du skal vælge, eller har brug for hjælp til at sætte pauserne op.

 

Godkend vagter og kør løn

Som nævnt tidligere kan du nemt eksportere de tilgængelige oplysninger og overføre dem til dit lønsystem. Overførslen kræver, at en chef først godkender alle vagter. Det gør du direkte fra Vagtplanen ved at højre klikke på hver vagt og vælge ”godkend timeseddel”.

  • Har du brug for at rette en vagt, fx hvis en medarbejder har arbejdet lidt længere, kan du vælge ”redigér timeseddel”´, indtaste den korrekte start- og sluttid og godkende med knappen til venstre. Afslut ved at klikke på ”Gem”.

Vi anbefaler, at du godkender vagter dagligt eller ugentligt.

Hvis du vil have en liste over hver medarbejders vagter – både i fortiden og i fremtiden – og se om vagterne er blevet godkendt til løn eller ej, finder du den under Vagtplan > Pr. Medarbejder. Du kan også redigere og godkende vagter direkte fra den liste.

I listen over hver medarbejders vagter kan du se hvor meget han eller hun skal have i løn for hele måneden.

For at få en rapport med en opsummering af arbejdstimerne og timesatsen pr. vagt, sorteret efter medarbejder, skal du klikke på Løn > Lønrapport. Du kan vælge mellem en række forskellige formater, fx .pdf og .csv.

Før du bruger rapporten, anbefaler vi, at du gennemgår kontrolrapporten på siden for evt. fejl eller mangler. Vi anbefaler også, at du først gennemgår lønrapporten i PDF for at sikre dig, at alt ser korrekt ud, før du eksporterer det hele til dit faktiske lønsystem.

Tip! For at strømline kommunikationen yderligere kan du uploade hver medarbejders lønseddel til Planday portalen i stedet for at have besværet med at sende dem med brev eller e-mail. Klik på Løn > Løn og vælg fanebladet ”Importér lønsedler”.

Skriv til [email protected] for assistance!

 

Næste: 6. Stempelur

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.