Help Center. Vi står klar til at hjælpe

Hvordan giver jeg mine medarbejdere mulighed for at bede om ferie?

Følg

I Planday har du mulighed for at holde styr på dine medarbejderes ferie. Medarbejderne kan bede om ferie for en bestemt dag eller periode. Du vil som chef få besked om anmodningen og kan tage stilling.

 

Sæt kontotypen op

Før du kan bruge feriemodulet, skal du oprette en fraværstype .

Vælg Indstillinger > Fravær > Kontotyper og klik ”+ Ferie- og fridagskonto”.

 

Navn: For eksempel ferie, omsorgsdage eller barsel.

Betaling: ”Afhængig af balance” er udgangspunktet. Behold denne indstilling, medmindre du arbejder med månedslønnede medarbejdere og har brug for ferie uden løn.

Startværdi: Vi anbefaler 0, men nogle månedslønnede medarbejdere starter et ferieår med 25 dage. Det er muligt at justere denne værdi for hver enkelt medarbejder bagefter.

Skæringsdato: Vi anbefaler d. 1/5 for feriekonti i Danmark. Er 1. januar standarden i dit land, så skriv 1/1.

Forny automatisk: Vi anbefaler et ’ja’. Hvis du ikke sætter flueben her, fornys kontoen ikke automatisk og du skal manuelt oprette nye konti hvert år, når de gamle udløber.

Tillad negativ balance: Vi anbefaler et ’ja’. Hvis du ikke sætter flueben her, kan kontoen ikke gå i minus. Har en medarbejder 5 feriedage og vil have fri i 7 dage, kan han ikke bede om ferie i hele perioden, fordi omkostningen overstiger balancen.

Afdeling, personalegruppe og medarbejdertype: Disse indstillinger gør det muligt at begrænse hvilke medarbejdere der kan bruge netop denne kontotype, du opretter. Det gælder hvis du fx kun vil bruge feriemodulet for en bestemt afdeling.

Indstillinger: Hvis du har mere end en konto og du vil have dit personale til at bruge en kontotype før de kan tage hul på en anden, er det her, du bestemmer det.

Helligdagskalender: Bruger du en helligdagskalender på din portal, kan du koble den kalender sammen med feriekontoen. I så fald vil de indlagte helligdage påvirke omkostningerne ved ferieperioderne. Eksempel: En medarbejder beder om ferie fra mandag til fredag (5 dage). Hvis tirsdag er en helligdag, vil omkostningen være 4 dage i stedet for 5.

Husk at gemme kontotypen, før du lukker.

 

Opret feriekonti

Vælg Vagtplan > Feriekonti > Opret konto (en medarbejder ad gangen) eller Opret konti (flere konti på en gang).

Når kontoen er oprettet, kan Startværdien justeres om nødvendigt.

Bemærk, hvis Planday skal beregne din omkostning pr. dag, skal du have indtastet medarbejderens normtimer. Feltet ”timer / måned” finder du under HR > Medarbejdere > Rediger medarbejder, hvor du indtaster fx 150 timer. Hvis medarbejderen ikke har en fastsat værdi eller er timelønnet, anbefaler vi, at du indtaster 1 og gemmer.

 

 

Godkendt ferie

Når en medarbejder har bedt om ferie og du har godkendt det, vil det fremgå på en særskilt linje under vagtplanen.

Godkendt ferie forhindrer dig ikke i at give medarbejderen vagter, men hans/hendes navn vil være tydeligt markeret med rødt i listen over mulige medarbejdere.
Hvis medarbejderen har en vagt i løbet af ferien, markerer vi det med et ikon på vagten, fx hvis du ruller en skabelon ud efter ferien blev godkendt.

Det er ikke muligt at redigere godkendt ferie. Du kan slette ferien og så oprette ny ferie, der opfylder kravene.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.