Support Center. Vi står klar til at hjælpe

Hvordan justerer jeg lønnen i tilfælde af sygdom?

Følg

Timeseddelstyper er et brugbart værktøj til at holde styr på medarbejdernes fremmøde og automatisk tilpasse deres løn til situationen, fx i tilfælde af ekstra ansvar eller sygdom.

For anvisninger om brug af timeseddelstyper til registrering af personalets fremmøde se denne artikel om fraværsrapporter.

 

Du kan tilpasse de eksisterende timeseddelstyper til din forretning og oprette så mange nye, som du finder brugbare:

  • Vælg Indstillinger > Vagtplan > Timeseddelstyper og klik på blyanten for at redigere en type.
  • Indtast et navn på typen, som giver mening for dig selv og andre chefer og vælg en farvekode til at synliggøre den på vagtplanen. Du kan endda tilføje en beskrivelse, så I bruger typen konsekvent.

 

Hvis en medarbejder påtager sig opgaven at oplære en ny kollega i løbet af sin vagt, kan du præmiere ham med ekstra løn. Under Satsændring kan du vælge at betale medarbejderen 120 %, hvor 100 % er hans sædvanlige timesats. Den nye medarbejder skal måske betales tilsvarende mindre, så du opretter en timeseddelstype, der hedder ’ny-i-arbejde’ med en satsændring på 80 % og sørger for at vedkommendes vagter ændres fra ’normal’ til ’ny-i-arbejde’.

Du kan også tilpasse lønnen med et beløb, fx ved at lægge en bonus på 20 kr. oven i for hver time, man oplærer en ny kollega, eller betale alle nye medarbejdere en fast timesats på 120 kr. under oplæring.

 

I den nederste halvdel af vinduet kan du yderligere tilpasse håndteringen af timeseddelstyper.

Hvis du sætter flueben ved alle mulighederne under

’Alle timer på denne timeseddelstype skal medregnes i følgende funktioner’

betyder det, at en 8 timers vagt med samlet pausetid på 1 time vil blive beregnet som følger:

Løntillæg – alle relevante løntillæg for de 7 timers arbejde vil blive lagt til den månedlige lønudbetaling.

Pause – vagten vil tælle for 7 timer. Hvis fluebenet fjernes, tæller vagten for 8 timer.

Kosttillæg – alle relevante tillæg for de 7 timers arbejde lægges til.

Påvirker månedslønnede – medarbejdere som er på fast månedsløn får typisk ikke ekstra betaling for ekstra opgaver, og de fratrækkes heller ikke for en sygedag. Hvis du ønsker at lægge til eller trække fra deres løn efter særlige vagter, så markér denne mulighed.

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.