Support Center. Vi står klar til at hjælpe

Hvorfor matcher lønudgifterne på vagtplanen og i lønrapporten ikke?

Følg

Udgifterne der vises på vagtplanen er anslåede udgifter baseret på de medarbejdere, som du har sat på planen i en given uge, og i hvor mange timer. I løbet af ugen kan der ske ændringer, så de skønnede udgifter ændres, fx bytter to medarbejdere med forskellig timesats vagter eller en medarbejder bliver syg og du skal også betale for en vikar.

Desuden kan du have sat din vagtplan op til at vise de Tillægsprocenter du måtte have oplyst under Indstillinger > Rapporter > Omsætning. Det er udgifter, som du skal afholde, men som ikke er en del af den løn, du udbetaler direkte til medarbejderne. De vil derfor ikke være med i summen fra lønrapporten. 

Udgiften for dine månedslønnede medarbejdere kan også være forskellig fra lønrapport og vagtplan. Er en månedslønnet lagt ind med 20.000kr og med en arbejdstid på 160,33, vil timesatsen være 124,74kr. Er den månedslønnede vagtplaneret til 180 timer i lønperioden vil udgiften være 124,74x180 i vagtplanen, hvor udgiften i lønrapporten altid vil være 20.000kr. 

 

 

I lønrapporten finder du alle de gennemførte vagter, men først når hver enkelt er blevet godkendt.

  • Vælg Vagtplan > Visuelt overblik og vælg den relevante uge øverst til venstre. Alle grå firkanter repræsenterer vagter, der endnu ikke er blevet godkendt. Klik på datoen i overskriften for at få en liste over alle vagterne og godkend de manglende for netop den dag.

 

 

Har du flere spørgsmål? Send en anmodning

Kan du ikke finde, hvad du leder efter?

Vores eget support team står klar til at hjælpe dig.