Support Center. We’re here to help

Löneexport / import till Fortnox (🇸🇪)

Follow

Följ dessa anvisningar för att förbereda en lönekörning mot Fortnox

  1. Ställ in anställningsnummer och lönearter i Planday

  2. Gör lönekörningen i Fortnox

1. Ställ in anställningsnummer och lönearter i Planday, dessa ska stämma överens mot Fortnox register

a) Ställ in anställningsnummer:

Planday > HR > Anställda > Redigera den anställde > Anställningsnummer

b) Ställ in lönearter:
Fortnox använder registreringskoder som vi kan lägga in i Planday som lönearter, här nedan listas de vanligaste registreringskoderna och vart i Planday de ska ställas in:

Gå till: (Planday > Inställningar > Lön > Allmänt > Lönearter > Arbetspass)

Och lägg in löneart för arbetspass (timlön): ARB

Vi ska också ställa in så att den fastanställdes arbetade timmar registreras på registreringskod "TID"

Dessa måste göras för varje månadsavlönad och varje personalgrupp de är kopplad till,

Gå till: (Medarbetare > Anställda > redigera den anställde > fliken Grupper & Timlön)

Här ska du sedan i löneart "TID" och giltigt från datum (tänk föregående månad om du vill ta ut underlag för föregående månad) 

 

Gå till: (Planday > Inställningar > Schema > Arbetspasstyper) Och lägg in löneart för de olika passtyperna:

Sjukdag KARENS + Sjukdag 2-14: SJK
VAB (Vård av barn): VAB
Föräldraledig: FPE
Tjänstledig: TJL
Semester: SEM
Kompledig: KOM
Permission: PEM
Pappaledig: PAP

Gå till: (Planday > Inställningar > Lön > Lönetillägg) Och lägg in lönearter för OB tilläggen:

OB 1: OB1

OB 2: OB2

OB 3: OB3

OB 4: OB4

OB 5: OB5

Används resultatenheter?

I Fortnox kan man ställa in resultatenheter för att fördela timmarna/lönen på en eller flera resultatenheter eller projekt.

Vi har en möjlighet att ställa in avdelningsnummer på avdelningarna i Planday som då ska motsvara resultatenheterna i Fortnox, d.v.s alla pass som görs i en avdelning/schema registreras till en resultatenhet..

Detta kan ställas in under (Planday > Medarbetare/HR > Avdelningar)

Redigera avdelningen och klicka på fliken Utökad info och skriv in numret för din resultatenhet som avdelningsnummer.

2. Gör lönekörningen i Fortnox

Börja med att göra en testimport av en anställd för att se om det fungerar, det är enklare att felsöka om något problem uppstår än om vi skulle importera 30 medarbetare på en och samma gång. Följ dessa instruktioner:

Ta ut lönefilen i Planday för en timanställd medarbetare (Planday > Lön > Exportera lön) välj datum, vilka medarbetare och format ”Fortnox”

Se till att ladda ner Fortnox filen + Adobe PDF som du kan använda som underlag för att se att allting kommit in korrekt i Fortnox.

Gå till Fortnox och (Lön > Importera löneunderlag) Välj Fortnox filen som du tagit ut från Planday och gå vidare, om importen lyckas får du ett meddelande ”Importen lyckades”, är det något som inte stämmer får vi ett ”Importen misslyckades” följt av en felbeskrivning, det kan vara t.ex. anställningsnummer som inte stämmer överens, eller lönearter/tidkoder...

Om allt gick fint, kontrollera att någon data har registrerats på den anställde under kalendariumet.

Om denna lönekörning var ett test så ska vi radera datan inför nästa gång, gör det genom att klicka in på kalendariumet och ta bort posterna som har registrerats på dagarna.

Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you
Powered by Zendesk