Help Center. We’re here to help

Bruk Visma Lønn sammen med Planday 🇳🇴

Follow

Bruker du Visma Lønn til lønnskjøring kan du eksportere lønnsgrunnlaget fra Planday og importere det til Visma Lønn. Du kan også importere lønnslipper fra Lessor til Planday, slik at disse blir tilgjengelige for medarbeiderne i Planday. 

Følg stegene under for en rask og enkel lønnskjøring. 

 

1. Aktiver eksportmuligheten for Visma Lønn 

Logg inn på Planday og gå til Innstillinger > Integrasjoner > Oversikt. Finn Visma Lønn og klikk på Aktiver. 

 

2. Registrer lønnsarter og ansattnummer 

For at Visma Lønn skal gjenkjenne data fra Planday må du registrere ansattnummer og lønnsarter fra Visma Lønn i Planday.

 

Ansattnummer

Du registrer ansattnummer fra Visma Lønn på hver medarbeider i Planday ved å gå til Medarbeidere i toppmenyen. Herfra klikker du deg inn på en medarbeider, og under Lønn finner du feltet Ansattnummer.

 

Lønnsarter 

Lønnsarter brukes for at Visma Lønn skal gjenkjenne hvilke lønnsdata som leses inn for hver medarbeider. Fastlønn og timelønn har hver sin lønnsart, og det samme har eksempelvis forskjellige lønnstillegg. 

Start med å legge til lønnsarter for timelønn og månedslønn fra Innstillinger > Lønn > Generelt > Lønnsarter. 

Lønnsarter for lønnstillegg registreres fra Innstillinger > Lønn > Lønnstillegg. Herfra kan du også opprette og redigere lønnstillegg, hvis dette ikke er på plass ennå.

Hvis du bruker vakttyper til å registrere for eksempel sykdom eller overtidstimer, så skal det også registreres lønnsarter på disse. Dette gjøres fra Innstillinger > Vaktplan > Vakttyper. 

I noen tilfeller kan det være aktuelt med egne lønnsarter på forskjellige personalgrupper, slik at timene skilles i lønnssystemet. Under Medarbeidere i toppmenyen finner du Personalgrupper. Inne på hver personalgruppe kan du registrere en egen lønnsarter for timene som jobbes i gruppen. 

Du kan lese mer om forberedelser til lønnskjøring her. 

 

Før du eksporterer Visma-filen må du sjekke at alle vakter er godkjent. Det er i utgangspunktet kun godkjente vakter som inkluderes i lønnsgrunnlaget. 

 

3. Eksporter Visma-filen 

 1. Gå til Lønn > Eksportere lønn i toppmenyen 
 2. Velg riktig start- og sluttdato 
 3. Velg eventuelt hvilke medarbeidere som skal inkluderes 
 4. Under Formater velger du Visma Lønn 
 5. Lag rapporten og lagre filen lokalt

Screen_Shot_2017-03-01_at_16.56.20.png

 

4. Importer filen til Visma Lønn 

Hvis du ikke selv jobber i Visma Lønn sender du filen over til regnskapsfører, som vil følge stegene under. 

 1. Logg inn i Visma Lønn 
 2. Opprett en ny lønnskjøring 
 3. Importer filen ved å gå til Rutiner > Registrering > Import variable lønnsdata 

Du kan lese mer om import av variable lønnsdata til Visma Lønn her

 

5. Importer lønnslipper fra Visma til Planday 

Lagre PDF-filen med lønnslippene på PC-en. Vi anbefaler at du sjekker at innholdet i filen er korrekt før du importerer den til Planday.  

 1. Logg inn i Planday og gå til Lønn i toppmenyen. Inne på Lønn går du videre til Importer lønnslipper. 
 2. Velg start- og sluttdato: Bruk samme datoer som står på lønnslippen. 
 3. Eksisterende lønnslipper: Hvis det allerede er importert lønnslipper for perioden kan enten legge til de nye til de eksisterende, eller overskrive de gamle lønnslippene. 
 4. Under Type velger du Lønnslipp 
 5. Under Format velger du Visma 
 6. Last opp filen med lønnslippene fra PC-en og klikk på Importer. 
 7. Etter at lønnslippene er importert kan du kontrollere dem før du lagrer og gjør dem tilgjengelige for medarbeiderne.

Screen_Shot_2017-03-01_at_17.06.26.png

Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you