Help Center. We’re here to help

Så här kommer du igång med Planday 🇸🇪

Follow

I denna artikel visar vi dig allt du behöver för att kunna upprätta ett schema och bjuda in personalen till Planday. Det tar ca en timme om du följer instruktionerna, punkt för punkt.

 

💥 Innan du börjar

💥 Steg 1: Upprätta avdelningar

💥 Steg 2: Upprätta personalgrupper

💥 Steg 3: Upprätta medarbetare

💥 Steg 4: Upprätta schemafunktioner

💥 Steg 5: Gör ett schema

💥 Steg 6: Bjuda in och kommunicera med medarbetarna

💥 Steg 7: Stämpelklockan och godkänna arbetstid.

💥 Nästa steg

 

Innan du börjar

Om du inte redan har en Planday-portal, gå till www.planday.se och registrera dig. Efter att du har registrerat dig guidas du igenom några steg för att upprätta avdelningar, personalgrupper och medarbetare. När detta är på plats så kommer videorna nedan att hjälpa dig vidare.

I videorna använder vi en restaurang som exempel, men informationen är lätt att föra över till de flesta branscher. Användaren i videon är inloggad som administratör, vanliga användare kan inte redigera och styra systemet på samma sätt.

Om du har frågor under vägen är du välkommen att kontakta oss via chatten i systemet, support@planday.com, eller på telefon (+46)8 40 300 111.

 

Steg 1: Upprätta avdelningar

Varje avdelning har sitt eget schema. I en restaurang vill man typiskt ha en avdelning för köket och en för serveringen. Då får restaurangchefen och kökschefen full översikt över de pass som de har ansvaret för.

 

 

Steg 2: Upprätta personalgrupper

Personalgrupperna hjälper dig att hålla ordning på vilka pass varje medarbetare kan ta. Detta hänger ihop med vad dom är anställda som, och vilka färdigheter de har.

Passen kan bara bemannas av medarbetare som tillhör den personalgrupp som passet är knutet till. En medarbetare kan tillhöra flera olika personalgrupper. Restauranger använder ofta följande personalgrupper:

💥 Kock
💥 Diskare
💥 Servitör
💥 Bartender

 

 

Steg 3: Upprätta medarbetare

Börja med att lägga till namn, kontaktinformation samt vilka avdelningar och personalgrupper medarbetaren ska tillhöra. (En medarbetare kan tillhöra flera avdelningar och personalgrupper.) Det är allt du behöver fylla ut i detta steg.

 

 

Steg 4: Upprätta schemafunktioner

Upprätta en schemafunktion per pass, föreställ dig en dag där det är hektiskt – så att du upprättar tillräckligt många rader i schemat. Varje funktion knyts till en personalgrupp och ger dig friheten att namnge funktionerna något annat än namnet på personalgruppen.

 

 

Steg 5: Gör ett schema

Vi visar dig två möjligheter. Du kan antingen börja med ett tomt schema eller använda schemamallar för att spara tid.

 

 

Steg 6: Bjuda in och kommunicera med medarbetarna

Du kan bjuda in alla medarbetarna samtidigt. Efter att de har mottagit login-informationen kan du skicka ett meddelande och informera dem att de kan se deras uppdaterade schema i Planday.

 

 

Steg 7: Stämpelklockan och godkänna arbetstid

Om medarbetarna ska stämpla in och ut ska du aktivera stämpelklockan, du kan göra stämpelklockan tillgänglig från en hemsida, appen eller båda delarna.

 

 

Nästa steg

Planday är väldigt flexibelt. Med det grundläggande på plats så kan du t.ex. gå vidare och fylla i ytterligare information om medarbetarna, du kan också kontakta oss för att få hjälp med att sätta upp tillägg eller registrering av sjukdom mm.

Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you