Help Center. We’re here to help

Använd Planday som personalliggare 🇸🇪

Follow

Du som bedriver verksamhet inom restaurang-, frisör- , bygg eller tvätteribranschen
måste enligt Skatteverket föra personalliggare. Om du använder Planday som stämpelklocka kan Planday ersätta "gröna boken"

Är du osäker på om personalliggaren är aktiverad i din portal? - hör med Planday support.

Förutsatt att denna funktion är aktiverad i din portal kan du göra följande för att ta ta ut detta dokument:

  1. Logga in i Planday med det speficika login du fått för personalliggaren
  2. Gå till Schema > Stämpelklocka och klicka på printer-symbolen
  3. Gå igenom utskriftsvalen och välj till-och-från datum samt avdelning
  4. Tryck Skriv ut och därefter Ladda ner fil för att öppna en PDF med översikt över stämplingstiderna, denna kan sedan skrivas ut.
  5. Skriv ut "Ändringsrapport" - Schema > Verktyg > Ändringsrapport. Här kan du se all historik på dagsbasis, klicka på + tecknet längst ut till höger för att se historiken för varje pass. Genom att högerklicka på sidan kan du välja skriv ut direkt från webbläsaren.

Den här informationen kan vara bra att ha tillgänglig någonstans så att alla medarbetare kan ta ut detta dokument om det skulle behövas.

Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you