Help Center. We’re here to help

Importere omsetning fra Trivec Domino 🇳🇴

Follow

Koble til Trivec Domino-salgspunktet ditt for å importere dagsomsetningen din til Planday automatisk. 

Følg trinnene under for å aktivere integrasjonen. 

Når du er ferdig med oppsettet blir omsetningen din automatisk oppfrisket hvert femte minutt, slik at du kan følge med på endringer i sanntid. Omsetningsdata blir hentet for det angitte antallet dager bakover, så eventuelle oppdateringer av omsetningen på disse dagene vil vises. Omsetningsdataene i Planday vises per dag. 

Følg med på omsetning, planlagte lønnsutgifter og lønnsprosent ved å gå til Rapporter > Omsetning i menyen øverst, eller se dette på vaktplanen ved å velge Omsetning under Vis-menyen i vaktplanen. 

1. Opprett omsetningsenheter

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du først opprette omsetningsenheter for de relevante avdelingene i Planday. 

For å opprette omsetningsenheter går du til Innstillinger > Rapporter > Omsetning > Enheter. 

Du finner mer informasjon om omsetningsmodulen i Planday her. 

2. Be Trivec om opplysninger 

Før du kan sette opp integrasjonen i Planday, må du kontakte Trivec kundestøtte angående følgende: 

 • aktivering av Planday-integrasjonsmodulen i Trivec Domino-lisensen din 
 • tilkoblingsadressen som skal brukes til å sette opp integrasjonen i Planday 
 • instruksjoner for oppdatering av brannmurinnstillingene.

3. Aktiver integrasjonen med Trivec Domino

3.1 Koble til Trivec Domino 

 1. Logg inn på Planday og gå til Innstillinger > Integrasjoner > Oversikt 
 2. Finn integrasjonen med Trivec Domino under kassesystemer og klikk Legg til 
 3. Angi tilkoblingsadressen du mottok fra Trivec kundestøtte 
 4. Klikk koble til. Hvis tilkoblingen mislykkes, må du sjekke at du har oppgitt riktig tilkoblingsinformasjon fra Trivec. 

3.2 Integrasjonsinnstillinger 

Konfigurer innstillingene for integrasjonen. 

 1. Velg antall dager bakover du vil hente data for – vi anbefaler to dager. Integrasjonen oppdaterer omsetningstallene fra Trivec Domino for det valgte antallet dager bakover, så eventuelle endringer i omsetningsdataene også vises i Planday. 
 2. Velg Overskriv eksisterende data hvis integrasjonen skal overskrive eventuelle omsetningstall som allerede finnes i Planday. Sørg for å velge dette alternativet hvis du skriver inn den budsjetterte omsetningen din i omsetningsrapporten manuelt, eller hvis det er gjort endringer eller oppdateringer enten i dagene som hentes eller i omsetningstallene i Trivec Domino. 
 3. Velg om du vil inkludere eller ekskludere MVA i omsetningen fra Trivec Domino. 

3.3 Enhetsmatching 

Nå kan du koble omsetningsenhetene i Planday til de tilhørende sentrene eller brukerne i Trivec Domino, slik at omsetningen blir importert til de riktige avdelingene i Planday og lønnsprosenten blir beregnet nøyaktig. 

 1. Først må du velge om du vil importere omsetningen fra sentre eller brukere i Trivec Domino. 
 2. Deretter åpner du Stedsmatching ved å klikke på Vis detaljer.  
 3. Her ser du alle omsetningsenhetene som er opprettet for virksomheten din i Planday. I rullegardinmenyen ved siden av navnet på hver omsetningsenhet velger du tilhørende senter eller bruker. 
 4. Klikk Aktiver, så begynner integrasjonen å importere omsetningsdataene dine fra Trivec Domino.
Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you