Help Center. We’re here to help

Importera omsättning från Trivec Domino 🇸🇪

Follow

Anslut din Trivec Domino POS om du vill importera din dagliga omsättning automatiskt till Planday.

Aktivera integrationen genom att följa stegen nedan.

När du är klar med inställningen uppdateras omsättningen automatiskt var femte minut så att du kan följa ändringar i realtid. Omsättningsdata hämtas för angivet antal dagar bakåt i tiden, så att alla uppdateringar av omsättningen under dessa dagar visas. Omsättningsdata i Planday visas per dag.

Följ din omsättning, schemalagda lönekostnader och löneprocent genom att gå till Rapporter > Omsättning i den övre menyn. Du kan också se uppgifterna i ditt schema genom att välja Visa och Omsättning i rullgardinsmenyn.

1. Skapa omsättningsenheter

Om du inte gjort det än ska du börja med att skapa omsättningsenheter för aktuella avdelningar i Planday.

Du skapar omsättningsenheter genom att gå till Inställningar > Rapporter > Omsättning > Enheter.

Du kan läsa mer om omsättningsmodulen i Planday här.

2. Begär information från Trivec

Innan du kan ställa in integrationen i Planday ska du kontakta Trivec-supporten angående följande:

 • Aktivera Planday-integrationsmodulen i din Trivec Domino-licens.
 • Be att få URL till anslutningen som ska användas för att ställa in integrationen i Planday.
 • Få instruktioner om uppdatering av brandväggsinställningarna. 

3. Aktivera Trivec Domino-integrationen

3.1 Ansluta till Trivec Domino

 1. Logga in på Planday och gå till Inställningar > Integrationer > Översikt.
 2. Leta reda på Trivec Domino-integrationen i POS-kategorin och klicka på Lägg till.
 3. Ange URL för anslutningen, som du fick från Trivec-supporten.
 4. Klicka på Anslut. Om anslutningen inte kan upprättas kontrollerar du att du har angett rätt anslutningsuppgifter.
  Screen_Shot_2018-02-02_at_10.10.18.png

3.2 Integrationsinställningar

Konfigurera inställningarna för integrationen.

 1. Välj hur många tidigare dagar som du vill hämta data för. Vi rekommenderar två dagar. Eftersom integrationen uppdaterar omsättningssiffror från Trivec Domino för det valda antalet dagar visas alla ändringar av omsättningsdata även i Planday.
 2. Välj Skriv över befintlig data om integrationen ska skriva över befintliga omsättningssiffror i Planday. Tänk på att använda det här alternativet om du anger budgeterade intäkter i omsättningsrapporten eller om det gjorts ändringar eller uppdateringar av antingen de dagar som hämtas eller intäktssiffrorna i Trivec Domino.
 3. Välj om du vill inkludera eller exkludera moms i intäkterna från Trivec Domino.
  Screen_Shot_2018-02-02_at_10.15.11.png

3.3 Plats-mappning

Nu kan du koppla omsättningsenheter i Planday till motsvarande center eller användare i Trivec Domino, så att omsättningen importeras till rätt avdelningar i Planday och rätt andel arbetskostnad beräknas.

 1. Först ska du välja om du vill importera omsättning från center eller användare i Trivec Domino.
 2. Sedan öppnar du plats-mappning genom att klicka på Visa detaljer.
  Screen_Shot_2018-02-02_at_10.07.22.png
 3. Här visas alla omsättningsenheter som skapats för din verksamhet i Planday. I rullgardinsmenyn vid namnet för respektive omsättningsenhet väljer du motsvarande center eller användare.
  Screen_Shot_2018-02-02_at_10.06.21.png

Klicka på Aktivera så börjar integrationen importera omsättningsdata från Trivec Domino.

Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you