Help Center. We’re here to help

Anslagstavla & Händelser 🇸🇪

Follow

Syfte: Nå ut till anställda med generell information eller händelse som gäller personal i en specifik personalgrupp eller i en specifik avdelning. 

Anslagstavla_och_H_ndelser.png

 

När man loggar in i Planday via webben så kommer man till Översikten, härifrån kan du som administratör godkänna bytesförfrågningar, passförfrågningar och stämpeltider för din enhet.

Utöver det är Anslagstavlan och Händelser ett sätt för dig att kommunicera ut nyheter och händelser till dina medarbetare. Medarbetarna ser denna information direkt på första sidan i appen och de kan t.ex anmäla sig till dina händelser så att ni kan hålla koll på hur många som kommer till julfesten o.s.v

Anslag kan vara t.ex nyheter i menyn, information om nya rutiner, information om Planday etc.

Händelser kan vara ett specifikt klockslag eller datum som t.ex en julfest som du vill bjuda in personalen till.

Anmälan aktiv betyder att medarbetarna måste anmäla sig på händelsen och då vill du också få en överblick över hur många som har anmält sig på.

Max anmälda: om du önskar att begränsa hur många som kan delta på en händelse

Visa till och från: Under vilken period ska medarbetarna kunna se anslaget eller händelsen?

Händelse start/slut: Här fyller du in vilket datum händelsen äger rum

Klicka på Upprätta för att skapa ett nytt anslag eller händelse. Här kan du välja vem som ska få denna information och t.ex bifoga PDF filer eller bilder.

 

 

Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you