Help Center. We’re here to help

Dokument 🇸🇪

Follow

Under Medarbetare > Dokument är det möjligt att ladda upp dokument till medarbetarna:

Dokument.png

 

Detta blir sedan tillgängligt för medarbetarna direkt i appen om de går in på Konto > Dokument

Dokument_i_app.png

 Tips! Perfekt ställe att lägga policydokument, rutiner etc. Den klassiska “Personalpärmen” kan t.ex. digitaliseras och göras tillgänglig för alla. - Perfekt för ny personal!

Det finns också möjlighet att ladda upp personliga dokument som bara är tillgänglig för dig och den specifika medarbetaren, som exempelvis anställningsavtal.

Det gör du så här:

  1. Gå till personalregistret
  2. Välj medarbetare > Redigera medarbetare
  3. Välj fliken Anteckningar och Dokument

Redigera_dokument.png

 

Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you