Help Center. We’re here to help

Slik søker du om ferie 🇳🇴

Follow

Slik søker en medarbeider om ferie

Gå til Forside > Ditt fravær/ferie

 

Klikk på Søk om ferie.

s_kferie.png

Velg deretter en dato eller en periode.

Du kan velge å skrive en beskjed til administrator. Klikk Send søknad.

s_kferie2.png

Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you