Help Center. We’re here to help

Godkänn stämpeltider 🇸🇪

Follow

Vi rekommenderar att man godkänner stämpeltiderna löpande. 

Under Hem> Översikt ser du om det finns några stämpeltider som ska godkännas. Klicka på den orangea länken för att komma in till stämpelklockan:

_versikt.png

På denna sida ser du alla stämpeltider som ska godkännas:

St_mpeltider.png

Kolumn 1 är den schemalagda tiden

Kolumn 2 är den faktiska stämpeltiden, denna kan aldrig ändras

Kolumn 3 ”START” och ”SLUT” är klockslagen som kommer godkännas och vara till underlag för lön.

Klockslagen i kolumn 3 kan redigeras om det behövs, till exempel om en anställd har glömt att stämpla in och du behöver redigera start-tiden. När du har redigerat färdigt så markerar du de stämpeltider du vill godkänna och trycker på Godkänn val.

När du har godkänt en stämpeltid försvinner tiden från stämpelklockan, om du sedan går till schemat så ser du nu att passet är grönmarkerat och innehåller de klockslag som du har godkänt. Man kan alltid ändra tiderna i efterhand genom att öppna passet och skriva in den korrekta tiden - tiden som står på passet är det du har godkänt och ligger som underlag för lön.

Om du har några gråmarkerade pass så är de inte godkända för lön, det kan vara t.ex någon som helt och hållet har glömt att stämpla, om man vet att medarbetaren var på plats så är det bara att öppna passet och godkänna den – på så sätt är det också grönmarkerat och klart för lön. Man kan INTE stämpla in åt någon anställd i efterhand.

Dela upp stämpeltid

Det kan finnas tillfällen där den anställde t.ex har gått hem efter halva dagen pga sjukdom. Då måste man dela upp stämpeltiden till olika passtyper så att man får betalt för sin arbetade tid och att man registrerar sjukfrånvaron för de resterande timmarna.

Ett exempel:

Medarbetare #1 var schemalagd 8.00-16.00 men jobbade till 13:00 och gick hem pga sjukdom.

Då behöver vi faktiskt manuellt dela upp passet enligt följande:

8.00-13.00 = Normal arbetstid

13.00-16.00 = Sjukfrånvaro

För att göra detta:

  • Gå till stämpelklockan
  • Tryck på symbolen för verktyg, näst längst ut till höger
  • Välj ”Dela upp stämpeltid”
  • Skriv in klockslagen du vill registrera på annan passtyp, 13.00-16.00 i det här fallet
  • Välj sedan passtyp Sjukdag Karens istället för Normal och klicka sedan på Spara.

dela_upp_st_mpeltid.png

 

Uppdelad_st_mpeltid.png

Nu har stämpeltiden delats upp i två pass, härifrån är det bara att fortsätta som vanligt – markera de stämpeltider du vill godkänna och klicka på Godvänn val

Rast vid godkännande av stämpeltider

I stämpelklockan finns det också en kryssruta för Rast

Om denna är ikryssad när stämpeltiden godkänns betyder det bara att eventuell rastregel tillämpas, har ni inte satt upp några rastregler spelar det alltså ingen roll om denna är i-eller urkryssad.

Om vi har ställt in rastregler, så kan det såklart bli tillfällen då en anställd skippar lunchen, när detta händer – be den anställde skriva en kommentar vid utstämpling så kan ni kryssa ur Rast innan ni godkänner stämpeltiden.

Avrundningsinställningar

Vi har en möjlighet att lägga in avrundningsregler i stämpelklockan om du önskar, kontakta support för att få hjälp med det.

 

 

Have more questions? Submit a request

Can't find what you're looking for?

Our in-house customer team is here to help you